İptal ve İade Koşulları

10.1. ALICI nın cayma hakkından faydalanabilmesi için; yapılan satışın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamına giren bir satış sözleşmesine dayanması; iadenin, satın alınan ürünü kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim tarihinden itibaren herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden ürünün tesliminden itibaren 14 (ondört) günlük süre içinde gerçekleştirilmesi gereklidir.


10.2. İade işlemlerinin gerçekleşmesi için öncelikli olarak ALICI nın fatura alt kısmında bulunan iade bölümünü doldurması gerekmektedir. Bu bölüm doldurulmadan yapılacak iade talepleri kabul edilmeyecektir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ́ya teslim edilen ürüne ilişkin faturanın iadesi zorunludur.


10.3. ALICI ́nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI, cayma hakkına ilişkin ihbarın kendisine ulaşmasından itibaren 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ve varsa ALICI ́yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI ya iade edilir ve ALICI 10 günlük süre içinde ürünü iade edecektir. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
10.4. Kredi kartına yapılan iadelerin kredi kart hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.


10.5. Alışveriş kredi kartıyla ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, banka ALICI ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına banka tarafından aktarılır. ALICI nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığıyla iadesini yapacak olup, üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI ya nakit olarak ödeme yapılmamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI ́nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

10.6. ALICI nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa ALICI kusur oranında SATICI nın zararını tazmin etmekle yükümlüdür.

Madde 11: Özel Ürünler İçin İade Koşulları
11.1. Kullanım esnasında ALICI tarafından vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulaklıklar v.s.), tek kullanımlık ve buna benzer ürünler arızalı/ ayıplı olması halleri dışında niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler arasında bulunmaktadır.


11.2. ALICI nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda cayma hakkı kullanılamaz.

Madde 12: Temerrüt Hali Ve Hukuki Sonuçları
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI ́dan talep edebilir ve her koşulda ALICI ́nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

Madde 13: Garanti
SATICI ́nın garanti sorumluluğu yalnızca 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanunu hükümleri geçerli olacaktır.


Madde 14: Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar yetkili Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.


Madde 15: Gizlilik
ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyor ise ilgili makama sağlayabilir. Kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. ALICI ya ait elektronik posta adresi, posta adresi ve telefon bilgileri yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri ALICI ́ya onayı sonrasında gönderilebilir.

Madde 16: Yürürlük
Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür